hero element

Djelomično poništenje oglasa

Ostalo
Objavljeno: 02.09.2022.

U „Narodnim novinama“ broj: 53/22., od 06. svibnja 2022., objavljen je oglas za popunu 3 (tri) slobodna sudačka mjesta u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske.

Predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo pravosuđa i uprave da u predmetnom sudu trenutno ne postoji potreba za 2 (dva) od navedena 3 (tri) suca te je predložio da se Izmjena Plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta 2022., izmijeni te da da se naprijed navedeni oglas djelomično poništi za 2 (dva) sudačka mjesta.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dopisom klasa: 711-01/22-01/03 urbroj: 514-08-03-02-01//03-22-75 od 20. srpnja 2022., obavijestilo je Državno sudbeno vijeće da su suglasni s prijedlogom predsjednika Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske te predložilo poništenje naprijed navedenog oglasa za 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske.

U skladu s navedenim Državno sudbeno vijeće dopisom od  30. kolovoza 2022., otposlalo je u "Narodne novine" dopis sa zahtjevom za djelomično poništenje naprijed navedenog oglasa za 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske.