hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 19.09.2022.

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici (imenovane na 75. sjednici DSV-a) te sudaca Općinskog prekršajnog suda u Splitu i sutkinje Općinskog suda u Virovitici (imenovanih na 76. sjednici DSV-a) održat će se u petak, 30. rujna 2022., u 13,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.