hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 19.10.2022.

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Općinskog suda u Šibeniku (imenovanih na 76. sjednici DSV-a), sudaca Općinskog suda u Virovitici i Trgovačkog suda u Zagrebu (imenovanih na 78. sjednici DSV-a) te sudaca Općinskog suda u Koprivnici, Vukovaru i Metkoviću (imenovanih na 80. sjednici DSV-a) održat će se u četvrtak, 27. listopada 2022., u 13,00 sati, u dvorani„ Vidikovac“, zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.Vukovaru