hero element

Oglas za imenovanje predsjednika sudova (NN 97/2021)

Oglas
Objavljeno: 02.09.2021.
Završen

Urbroj: OU-1/21 od 2. IX. 2021. (4917)

Državno sudbeno vijeće na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., i 126/19), objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

– Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

– Županijskog suda u Rijeci

– Općinskog suda u Koprivnici.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Kandidat za predsjednika suda ne može biti sudac koji je već dva puta obnašao dužnost predsjednika suda u sudu istog stupnja i vrste u kojem se imenuje predsjednik suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda da u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu na oglas Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. program rada

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće