hero element

Oglas za imenovanje sudaca i predsjednika sudova (NN 27/2022)

Oglas
Objavljeno: 07.03.2022.
Aktivan

Broj: OU-30/22-1 od 1. III. 2022. (1607)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53., članka 81. te članka 84. stavk 3. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15, 67/18 i 126/19), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

1 suca Županijskog suda u Velikoj Gorici – kazneni odjel

2 suca Županijskog suda u Varaždinu – kazneni i građanski odjel

2 suca Županijskog suda u Bjelovaru – kazneni i građanski odjel

i za mjesto predsjednika:

Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Općinskog suda u Čakovcu

Općinskog suda u Rijeci

Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Općinskog suda u Virovitici

Općinskog suda u Vukovaru

Trgovačkog suda u Rijeci.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članak 51. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat je prijavi dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti pisanoj provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne ili više pisanih radnji, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Kandidat za predsjednika suda ne može biti sudac koji je već dva puta obnašao dužnost predsjednika suda u sudu istog stupnja i vrste u kojem se imenuje predsjednik suda.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. program rada

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu na oglas Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.