hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 136/2021)

Oglas
Objavljeno: 10.12.2021.
Aktivan

Urbroj: OU-52/20 od 9. XII. 2021. (7346)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18 i 126/19), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 1 suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu – kazneni odjel

– 1 suca Županijskog suda u Zadru – kazneni odjel.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca županijskog suda prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne ili više pisanih radnji, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće