hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 97/2021)

Oglas
Objavljeno: 02.09.2021.
Završen

Urbroj: OU-78 /21 od 2. IX. 2021. (4914)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18 te 126/19), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 3 suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

– 3 suca Općinskog suda u Bjelovaru

– 1 suca Općinskog suda u Sisku

– 1 suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Kandidat za suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, dok kandidat za suca općinskog suda mora ispunjavati uvjete iz članak 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 12 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat za suca općinskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike odnosno potvrdu nadležnog tijela da radi kao pravosudni dužnosnik (ako već obnaša pravosudnu dužnost)

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne ili više pisanih radnji, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće