hero element

Odluke 80. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 29.09.2022.

Na 80. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 29. rujna 2022., donesene su slijedeće odluke:

 • Za predsjednicu Trgovačkog suda u Rijeci imenovana je  Željka Štrk-Vozila,  od 1. listopada 2022., na vrijeme od četiri godine
 • Za suce Općinskog suda u Bjelovaru imenovani su Miroslav Lovreković, Ana Marković-Ćoso i Gregor Sakradžija
 • Za sutkinje Općinskog suda u Dubrovniku imenovane su Marijana Milković Cosmai i Ana Srhoj
 • Za suce Općinskog suda u Koprivnici imenovani su Jerko Bogdanić i Augustina Muršić
 • Za suce Općinskog suda u Makarskoj imenovani su Sonja Čule Erceg, Lari Glavaš, Nives Mešin Masle i Mirjana Urlić
 • Za suce Općinskog suda u Metkoviću imenovani su Jakša Marušić i Gabriel Stanić
 • Za sutkinje Općinskog suda u Vukovaru imenovane su Marija Knežević Karamijatović i Marija Kurtović
 • Tomislav Krušlin, sudac Upravnog suda u Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine, od 1. siječnja 2023.
 • Darku Krušlinu, sucu Županijskog suda u Osijeku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 1. listopada 2022.
 • Ani Cvitković, sutkinji Općinskog suda u Crikvenici, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 24. listopada 2022.
 • Ivici Krvavici, sucu Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. listopada 2022.
 • Obustavlja se stegovni postupak protiv Željka Rogića, pokrenutog zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka od 30. ožujka 2022., zbog stegovnih djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2., izazivanja poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti iz članka 62. stavak 2. točka 4. i nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6.  Zakona o Državnom sudbenom vijeću.
 • Odobrava se Mirjani Sinčić Kocijančić, sutkinji Općinskog suda u Puli - Pola, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u radu Povjerenstva Grada Pule – Pole za provedbu lokalnog referenduma
 • Odobrava se Zoranu Šariću, sucu Županijskog suda u Puli - Pola, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u radu Povjerenstva Grada Pule – Pole za provedbu lokalnog referenduma
 • Odobrava se Igoru Rakiću, sucu Županijskog suda u Puli - Pola, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u radu Povjerenstva Grada Pule – Pole za provedbu lokalnog referenduma
 • Odobrava se Andrijani Modrušan, sutkinji Općinskog suda u Puli - Pola, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u radu Povjerenstva Grada Pule – Pole za provedbu lokalnog referenduma
 • Odobrava se Nataši Horvat, sutkinji Općinskog suda u Puli - Pola, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u radu Povjerenstva Grada Pule – Pole za provedbu lokalnog referenduma
 • Odobrava se zahtjev Danijele Zubčić, sutkinje Općinskog suda u Zadru, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • I              Odbacuje se zahtjev dr. sc. Ljiljane Matuško Antonić, sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da joj se, uz obnašanje sudačke dužnosti, odobri održavanje nastave na predmetu Pravni aspekti na nekretninama i etika poslovanja u sklopu programa stručnog usavršavanja Upravljanje i procjena vrijednosti nekretnina, a koje stručno usavršavanje provodi  Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić
 • II             Odobrava se zahtjev dr. sc. Ljiljane Matuško Antonić, sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da uz obnašanje sudačke dužnosti obavlja poslove predstavnika stanara na adresi u Zagrebu
 • Odobrava se zahtjev Drage Parag, sutkinje u Općinskom sudu u Koprivnici, za davanje odobrenja davanja u najam stana, uz obnašanje sudačke dužnosti.

 • Odobrava se Marini Presečki, sutkinji Općinskog suda u Varaždinu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje na sjednicama Vijeća roditelja Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ u Krapini
 • Mira Čavajda, sutkinja Županijskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2022., na vlastiti zahtjev
 • Krunoslav Barkić, sudac Županijskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2022., na vlastiti zahtjev
 • Maja Šupe, sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, razrješava se sudačke dužnosti s 29. rujna 2022., na vlastiti zahtjev
 • Antun Fagarazzi, sudac Općinskog suda u Makarskoj, razrješava se sudačke dužnosti s 1. studenim 2022., na vlastiti zahtjev
 • Lorinda Tolić, sutkinja Općinskog suda u Zadru, razrješava se sudačke dužnosti s 1. studenim 2022., na vlastiti zahtjev
 • Davorka Hudoletnjak, sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Mirjana Macura, sutkinja Županijskog suda u Zadru, razrješava se sudačke dužnosti s 31. siječnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Mirjana Luketić, sutkinja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 14. veljače 2023., na vlastiti zahtjev
 • Zoran Sršen, sudac Županijskog suda u Rijeci, rrazrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Višnja Fureš, sutkinja Općinskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2022., na vlastiti zahtjev
 • Poništava se, s 29. srpnja 2022., odluka Vijeća broj Sp-12/21 od 28. travnja 2022., kojom je Željku Rogiću produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. svibnja 2022.
 • Poništava se, s 29. srpnja 2022., odluka Vijeća broj Sp-12/21 od 14. srpnja 2022., kojom je Željku Rogiću produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. kolovoza 2022.
 • Poništava se, s 12. srpnja 2022., odluka Vijeća broj Sp-11/20 od 2. lipnja 2022., kojom je Mirni Kraljević produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. lipnja 2022.
 • Ante Drmić i Marina Smaić, suci Općinskog suda u Slavonskom Brodu, stupit će na dužnost 1. listopada 2022.
 • Biserka Opačak-Trstenjak, sutkinja Županijskog suda u Osijeku, stupila je na dužnost 1. rujna 2022.
 • Nataša Marahovec, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, stupila je na dužnost 1. rujna 2022.
 • Vedrana Kufrin, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, stupit će na dužnost 1. listopada 2022.
 • Ivana Klaić Žlepalo, sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici, stupit će na dužnost 3. listopada 2022.
 • Ljubica Kovač Katalinić, sutkinja Općinskog suda u Virovitici, stupit će na dužnost 1. listopada 2022.
 • Mario Bakota i Paula Milatović, suci Općinskog prekršajnog suda u Splitu, stupit će na dužnost 1. listopada 2022.