hero element

Odluke 83. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 24.11.2022.

Na 83. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 24. studenog 2022., donesene su slijedeće odluke:

 • Za sutkinje Županijskog suda u Puli – Pola imenovane su Iva Kancijanić i Biljana Pamić
 • Za predsjednika Općinskog suda u Virovitici imenovan je Krunoslav Gernhard, od 1. prosinca 2022., na vrijeme od četiri godine
 • Za sutkinju Općinskog suda u Pazinu imenovana je Kristijana Matejčić
 • Za suce Općinskog suda u Splitu imenovani su Danira Vujević, Ivana Jukić, Sunčica Babaja Farac, Gordan Tonković, Branko Karaman i Ivana Peronja
 • Za suce Općinskog suda u Karlovcu imenovani su Marijana Brajak Mateša i Dragan Novosel
 • Magda Troskot, sutkinja Općinskog suda u Zadru, razrješava se sudačke dužnosti s 8. siječnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Ljubica Majer, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 28. veljače 2023., na vlastiti zahtjev
 • Utvrđuje se Ivi Vukelji, sucu Županijskog suda u Šibeniku, prestanak sudačke dužnosti s 2. siječnja 2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Snježana Ivanković, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, razrješava se  sudačke dužnosti s 15. ožujka 2023., na vlastiti zahtjev
 • Odobrava se zahtjev Nade Olić, sutkinje Općinskog suda u Zadru, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač stana kao apartmana u turističke svrhe
 • Odobrava se zahtjev Sandre Juranović, sutkinje Županijskog suda u Rijeci, za rad u svojstvu suca umjetničkog (sinkroniziranog) plivanja, uz obnašanje sudačke dužnosti
 • Odobrava se Mati Radoviću, sucu Općinskog suda u Rijeci, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja i dužnost člana Državne intervencijske postrojbe u svojstvu ronioca u Civilnoj zaštiti Republike Hrvatske
 • Odobrava se zahtjev Jelene Ćelić, sutkinje Općinskog suda u Metkoviću, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač stana
 • I              Odbacuje se zahtjev mr. sc. Dražena Jakovine, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Zakladne uprave Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić
 • II             Odobrava se zahtjev mr. sc. Dražena Jakovine, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove supredstavnika suvlasnika stambene zgrade
 • III            Odobrava se zahtjev mr. sc. Dražena Jakovine, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove predsjednika Centra za prava u sportu pri Hrvatskom olimpijskom odboru
 • Sutkinjama Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Nadi Horvatović, Diani Pavlečić, Kseniji Šupe Vukadinović i Marceli Soljačić Prester produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 20. siječnja 2023.
 • Sutkinji Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Mirjani Laljek produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 18. siječnja 2023.
 • Sucu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Robertu Završkom produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 18. siječnja 2023.
 • Suzana Korva, sutkinja Općinskog suda u Pazinu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 1. točka 1. i stavak 3. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. t. 2. izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od dva mjeseca
 • Anti Kvesiću, sucu Županijskog suda u Osijeku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 19. prosinca 2022.
 • Snježana Horvat-Paliska i Radmila Bolanča Vuković, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, stupit će na dužnost 01. prosinca 2022.
 • Sanda Crljen Ivančić, Daniela Pivčević, Sonja Meštrović i Mirjana Rubić, sutkinje Županijskog suda u Splitu, stupit će na dužnost 01. prosinca 2022.
 • Andrijana Žugaj Jambrek, Domagoj Lovrić i Iva Štefan, suci Općinskog suda u Sisku, stupit će na dužnost 01. prosinca 2022.