hero element

Odluke 87. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 19.01.2023.

Na 87. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 19. siječnja 2023., donesene su slijedeće odluke:

 • Za sutkinje Županijskog suda u Zagrebu imenovane su Mirna Barović i mr. sc. Sanja Nola
 • Za sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici imenovane su Martina Grdić i Tea Mirošević
 • Za sutkinje Općinskog suda u Zadru imenovane su Silvana Brala i Maja Nevešćanin
 • Za sutkinju Općinskog radnog suda u Zagrebu imenovana je Martina Sučević
 • Za suce Općinskog kaznenog suda u Zagrebu imenovani su Maja Ivanović Stilinović, Iris Juzbašić Gabron, Tibor Kovačić, Olja Krčar Mišić, Ivana Milički, Bernarda Šuman i Stanislav Walaszek
 • Za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu imenuju se Lea Golomeić, Marko Ivrlač, Gordana Josić, Krešimir Koketi, Josipa Pajić i Rea Rajić
 • Buga Mrzljak Stenzel, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Visoki kazneni sud Republike Hrvatske na vrijeme od jedne godine, od 1. veljače 2023.
 • Utvrđuje se Željku Glušiću, sucu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prestanak sudačke dužnosti s 13. ožujka 2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Utvrđuje se Jozi Ćaleti, sucu Trgovačkog suda u Splitu, prestanak sudačke dužnosti s 9. veljače 2023., zbog navršenih 70 godina života
 • Mr. sc. Mirjana Baran, sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku, razrješava se  sudačke dužnosti s 30. travnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Edo Švigir, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu, razrješava se sudačke dužnosti s 1. travnja 2023., na vlastiti zahtjev
 • Dubravka Pažin, sutkinja Općinskog suda u Vinkovcima, razrješava se sudačke dužnosti s 14. veljače 2023., na vlastiti zahtjev
 • Utvrđuje se Verici Franić, sutkinji Županijskog suda u Splitu, prestanak sudačke dužnosti po sili zakona s 13. studenim 2022., zbog smrti
 • Utvrđuje se Mariji Balić Jurišić, sutkinji Trgovačkog suda u Splitu, prestanak sudačke dužnosti po sili zakona s 30. prosinca 2022., zbog smrti
 • Odobrava se zahtjev Jasminke Lovretić, sutkinje Općinskog suda u Virovitici, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša dužnost članice Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji
 • Odobrava se zahtjev Julke Vučinić-Jurić, sutkinje Općinskog suda u Vinkovcima, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe
 • I              Odobrava se zahtjev Marjana Saše, suca Općinskog suda u Splitu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač dva apartmana u turističke svrhe
 • II             Odobrava se zahtjev Marjana Saše, suca Općinskog suda u Splitu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove člana upravnog odbora Udruge za mali nogomet Split
 • III            Odobrava se zahtjev Marjana Saše, suca Općinskog suda u Splitu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja poslove predsjednika Komisije za žalbe Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske
 • Ivici Krvavici, sucu Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. siječnja 2023.
 • Antoniji Božina, sutkinji Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2023.
 • Dolores Milaković, sutkinji Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 7. veljače 2023.
 • Vesni Malenica, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. veljače 2023.
 • Obustavlja se stegovni postupak protiv Dubravke Duran zbog stegovnog djela iz članka 62. stavak 2. točka 1. i stavka 3. točka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Obustavlja se stegovni postupak protiv Slavena Vrdoljaka zbog stegovnog djela iz članka 62. stavak 2. točka 1., 4. i 6.  Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Obustavlja se stegovni postupak protiv Morisa Bukvića zbog stegovnog djela iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
 • Sonja Čule Erceg, Lari Glavaš, Nives Mešin Masle i Mirjana Urlić, suci Općinskog suda u Makarskoj, stupili su na dužnost 1. siječnja 2023.
 • Tihana Lovrić, Andreja Mikelić, Sanja Bikić, Marjan Saša i Antonia Škaričić Majić, suci Općinskog suda u Splitu, stupili su na dužnost 1. siječnja 2023.
 • Marijana Milković Cosmai i Ana Srhoj, sutkinje Općinskog suda u Dubrovniku, stupile su na dužnost 1. siječnja 2023.
 • Miroslav Lovreković, Ana Marković-Ćoso i Gregor Sakradžija, suci Općinskog suda u Bjelovaru, stupili su na dužnost 1. siječnja 2023.