hero element

Redoslijed kandidata za suce Općinskog suda u Zadru

Redoslijed kandidata
Objavljeno: 19.09.2022.

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 51/21, od 12. svibnja 2021,  za dva slobodna mjesta za suce Općinskog suda u Zadru, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ili ocjene obnašanja pravosudne dužnosti

Tablica
Redoslijed kandidata za suce Općinskog suda u Zadru
KandidatBodovi ostvareni na završnom ispitu/ ocjena
1.Marija Knez280
2.Silvana Brala277
3.Marina Parat273
4.Maja Nevešćanin263
5.Josip Dušević262
6.Helena Stojić260
7.Danijela Števanja255
8.Nikolina Grancarić254
9.Katarina Glavač Sladić252
10.Andreja Bunić251
11.Marija Rozga250
12.Neva Lukin246
13.Jadranka Longin245
14.Jakša Marušić239
15.Ana Matić Puljar236
16.Blanka Parčina236
17.Željana Vidović Labor236