hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 04.05.2022.

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog suda u Bjelovaru (oglas NN 97/21), Općinskog suda u Virovitici (oglas NN 34/22) i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglas NN 65/21) održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2022., u dvorani „Vidikovac“ – zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Općinski sud u Bjelovaru u 9,00 sati

Andrijana Žugaj Jambrek

Miroslav Lovreković (razgovor i za TS Zagreb)

Marija Rozga (razgovor i za TS Zagreb)

Gregor Sakradžija

Ana Marković-Ćoso

Željka Vrbanec

Marina Uzelac Milina

 

Općinski sud u Virovitici u 9,45 sati

Ljubica Kovač Katalinić

Jasminka Lovretić

Ines Hečimović

Arsen Vanek

Dijana Javorović

Vlatka Pižeta

Niko Skoblar

Bojan Živković

 

Trgovački sud u Zagrebu u 12,00 sati

Ines Božić

Goran Bukvić

Vladimir Štruk

Marijana Lukić Grbavac

Silvana Brala

Ivana Klaić Žlepalo

Nikolina Mandić

Nina Ciglenečki

Domagoj Lovrić

Nataša Marahovec

Andrea Simić Rukavina

Alen Alić

Andreja Bunić

Glorjana Čičak

Leon Širić

Matea Bašić

Ivana Starčević

Gabrijel Jurina

Bernarda Šuman

Ante Drmić

Jadranka Babić Milberg

Lidija Đogaš Batovanja