hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 25.05.2022.

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog suda u Koprivnici, Općinskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Vinkovcima, Općinskog suda u Makarskoj, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Dubrovniku (oglas NN 34/22) te s kandidatima za suca Županijskog suda u Osijeku (oglas NN 19/21) održat će se u četvrtak, 2. lipnja 2022., u dvorani „Vidikovac“ – zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati

 

Općinski sud u Koprivnici u 9,00 sati

 

Jerko Bogdanić

Augustina Muršić

Melani Šikulec Roštan

Sven Požgaj

Gorana Klepač (razgovor i za OS Vukovar i OS Makarska)

Vlatka Pižeta (razgovor i za OS Vukovar, OS Vinkovci, OS Makarska, OS Metković, OS Dubrovnik)

Niko Skoblar (razgovor i za OS Vukovar, OS Vinkovci)

Bojan Živković (razgovor i za OS Vukovar, OS Vinkovci)

 

Općinski sud u Vukovaru i Općinski sud u Vinkovcima u 10,00 sati

 

Marija Knežević Karamijatović (OS Vukovar)

Marija Kurtović (OS Vukovar)

Jelena Kraljević (OS Vukovar)

Tomislav Ćurić (OS Vukovar)

Petar Lalić (OS Vukovar, OS Vinkovci)

Biljana Boris (OS Vukovar, OS Vinkovci)

Natalija Matanović-Milić (OS Vukovar, OS Vinkovci)

 

Općinski sud u Makarskoj i Općinski sud u Metkoviću u 11,00 sati

 

Gordan Tonković (OS Makarska)

Gabrijel Stanić (razgovor za OS Makarska, OS Metković i za OS Dubrovnik)

Dino Hrustić (OS Makarska)

Ivana Jukić (OS Makarska)

Jadranko Basić (OS Makarska)

Lari Glavaš (OS Makarska)

Mirjana Urlić (OS Makarska)

Sonja Čule Erceg (OS Makarska)

Marija Rozga (OS Makarska, OS Metković)

Nives Mešin Masle (OS Makarska)

Sanja Vrgoč (OS Makarska)

Marija Kadić Brstilo (OS Makarska)

Jakša Marušić (OS Makarska, OS Metković)

Iva Mrkonjić Ljušanin (OS Makarska)

Blanka Parčina (razgovor za OS Makarska i za OS Dubrovnik)

 

Općinski sud u Dubrovniku u 12,00 sati

 

Marijana Milković Cosmai

Ana Srhoj

Matea Šagarjelo Brbora

Ana Poljanić

Marina Radaić Martinović

 

Županijski sud u Osijeku u 13,00 sati

 

Biserka Trstenjak-Opačak

Suzana Nađ

Tatjana Varžić