hero element

Djelomično poništenje oglasa za četiri slobodna sudačka mjesta u Općinskom sudu u Rijeci

Ostalo
Objavljeno: 02.11.2021.

U „Narodnim novinama“ broj: 51/21., od 12. svibnja 2021. objavljen je oglas o pet slobodnih sudačkih mjesta u Općinskom sudu u Rijeci.

Predsjednica Općinskog suda u Rijeci dopisom od 29. listopada 2021. predložila je Ministarstvu pravosuđa i uprave izmjenu Plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta u 2021., na način da se u Općinskom sudu u Rijeci planira popunjavanje samo jednog sudačkog mjesta budući je tijekom godine samo jedan sudac razriješen sudačke dužnosti i time upražnjeno samo jedno sudačko mjesto.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dopisom od 2. studenoga 2021., obavijestilo je Državno sudbeno vijeće da su suglasni s prijedlogom predsjednice Općinskog suda u Rijeci te predložilo djelomično poništenje naprijed navedenog oglasa za četiri mjesta.

U skladu s navedenim Državno sudbeno vijeće dopisom od 2. studenoga 2021. otposlalo je u "Narodne novine" dopis sa zahtjevom za djelomično poništenje oglasa za četiri slobodna sudačka mjesta u Općinskom sudu u Rijeci.