hero element

O DSV-u

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj.

Imovinske kartice sudaca

Sudac je dužan u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost Vijeću podnijeti imovinsku karticu sa stanjem na dan stupanja na dužnost. Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini dužan je najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.

Home