hero element

O DSV-u

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj.

Obavijesti

Sve objave
Psihološko testiranje
15.04.2024.
Prisege
19.03.2024.
Psihološko testiranje
14.03.2024.
Prisege
21.02.2024.
Psihološko testiranje
16.02.2024.

Imovinske kartice sudaca

Sudac je dužan u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost Vijeću podnijeti imovinsku karticu sa stanjem na dan stupanja na dužnost. Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini dužan je najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.

Home