hero element

Članovi

ČLANOVI DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA
 • Arsen Bauk, saborski zastupnik
 • Dražen Bošnjaković, saborski zastupnik
 • Neven Cambj, sudac Županijskog suda u Splitu
 • Antun Dominko, sudac Županijskog suda u Bjelovaru
 • prof.dr. sc. Igor Gliha, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Goran Goluža, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 • Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenica predsjednika DSV-a
 • Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik DSV-a
 • Lidija Vidjak, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Mario Vinković, profesor Pravnog fakulteta u Osijeku