hero element

Oglasi i natječaji

Filtriraj po godini
Oglas
/ 12.05.2023.
Aktivan

Broj: OU- 63 /23 od 9. V. 2023. (2646)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 te 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

Oglas
/ 27.04.2023.
Aktivan

Broj: OU-19/23 od 25. IV. 2023. (2313)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19, 80/22 i 16/23), objavljuje

OGLAS

Oglas
/ 03.04.2023.
Aktivan

Broj: OU-19/23 od 28. III. 2023. (1802)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19, 80/22 i 16/23), objavljuje

OGLAS

Oglas
/ 16.03.2023.
Aktivan

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 i 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Općinskog suda u Crikvenici:

Oglas
/ 06.02.2023.
Aktivan

Urbroj: OU-19/23 od 2. II. 2023. (642)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj: 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19 i 80/22), objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Oglas
/ 02.01.2023.
Aktivan

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53., Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19 i 80/22), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 1 suca Županijskog suda u Splitu – građanski odjel.

Oglas
/ 22.12.2022.
Aktivan

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19 i 80/22), objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Općinskog suda u Đakovu