hero element

Nadležnost

U djelokrug Vijeća spada
 • imenovanje sudaca,
 • imenovanje i razrješenje predsjednika sudova,
 • odlučivanje o imunitetu sudaca,
 • premještaj sudaca,
 • vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca,
 • odlučivanje o razrješenju sudaca,
 • sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika,
 • donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca,
 • vođenje osobnih očevidnika sudaca,
 • davanje odobrenja za obavljanje druge službe ili posla uz obnašanje sudačke dužnosti
 • vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca.

Državno sudbeno vijeće nije nadležno po službenoj dužnosti, a niti po zahtjevu drugih pravnih subjekata, pokretati stegovne postupke protiv sudaca.

Stegovni postupak se pokreće zahtjevom za provođenje stegovnog postupka. Ovlašteni podnositelji zahtjeva su: predsjednik suda ili osoba ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u sudu u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, predsjednik neposredno višeg suda, predsjednik Vrhovnog suda RH, nadležno sudačko vijeće i ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Državno sudbeno vijeće nije nadležno za rješavanje po predstavkama i pritužbama sudionika postupaka pred sudovima, niti - izvan stegovnog postupka - preispitivati rad sudaca.

Državno sudbeno vijeće nije nadležno za primanje kaznenih prijava, za vođenje kaznenih postupaka i za odlučivanje u tim postupcima.

Državno sudbeno vijeće nije nadležno za odlučivanje o izuzećima sudaca i o delegaciji drugih sudova.