hero element

Registri i baze podataka

Imovinske kartice sudaca

Sukladno članku 88.b u svezi s člankom 42. alineja 11. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine broj: 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 te 126/19 – u daljnjem dijelu teksta ZDSV-u), Državno sudbeno vijeće vodi imovinske kartice sudaca. Sukladno članku 88.a stavak 3. ZDSV-u, podaci o imovini sudaca objaviti će se radi osiguranja dostupnosti i jačanja povjerenja javnosti te jačanja integriteta, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih utjecaja u obnašanju sudačke dužnosti. Na obradu i objavu osobnih podataka primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.