hero element

Djelomično poništenje oglasa za slobodno sudačko mjesto u Trgovačkom sudu u Rijeci

Ostalo
Objavljeno: 05.05.2022.

U „Narodnim novinama“ broj: 34/22 od 16. ožujka 2022., objavljen je oglas za popunu 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Trgovačkom sudu u Rijeci.

Predsjednica Trgovačkog suda u Rijeci dopisom od 03. svibnja 2022. predložila je Ministarstvu pravosuđa i uprave izmjenu Plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta u 2022., na način da se u Trgovačkom sudu u Rijeci ne planira popunjavanje jednog slobodnog sudačkog mjesta budući da podaci o radu Trgovačkog suda u Rijeci ukazuju na pad priljeva predmeta u odnosu na prethodnu godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dopisom klasa: 711-01/22-01/03 urbroj: 514-03-01/01-22-42 od 05. svibnja 2022., obavijestilo je Državno sudbeno vijeće da su suglasni s prijedlogom predsjednice Trgovačkog suda u Rijeci za izmjenu Plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta u 2022., te predložilo poništenje naprijed navedenog oglasa za 1 (jedno) mjesto u Trgovačkom sudu u Rijeci.

U skladu s navedenim Državno sudbeno vijeće dopisom od 05. svibnja 2022. otposlalo je u "Narodne novine" dopis sa zahtjevom za poništenje naprijed navedenog oglasa za 1 (jedno) slobodna sudačko mjesto u Trgovačkom sudu u Rijeci.