hero element

Djelomično poništenje oglasa za slobodno sudačko mjesto u Županijskom sudu u Splitu

Ostalo
Objavljeno: 05.05.2022.

U „Narodnim novinama“ broj: 123/21 od 17. studenoga 2021., objavljen je oglas za popunu jednog slobodnog sudačkog mjesta u Županijskom sudu u Splitu - kazneni odjel.

Predsjednik Županijskog suda u Splitu obavijestio je Ministarstvo pravosuđa i uprave da u Županijskom sudu u Splitu ne postoji potreba za imenovanjem suca u kaznenom odjelu te je predložio da se Plan popunjavanja 2021., izmijeni na način da se naprijed navedeni oglas poništi.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dopisom klasa: 711-01/22-01/03 urbroj: 514-08-03-02-01//04-22-35 od 19. travnja 2022., obavijestilo je Državno sudbeno vijeće da su suglasni s prijedlogom predsjednika Županijsko suda u Splitu za izmjenom Plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta u 2021., te predložilo poništenje naprijed navedenog oglasa za 1 (jedno) slobodno sudačko mjesto u Županijskom sudu u Splitu - kazneni odjel.

U skladu s navedenim Državno sudbeno vijeće dopisom od 05. svibnja 2022. otposlalo je u "Narodne novine" dopis sa zahtjevom za poništenje naprijed navedenog oglasa za 1 (jedno) slobodno sudačko mjesto u Županijskom sudu u Splitu - kazneni odjel.