hero element

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Psihološko testiranje
Objavljeno: 11.07.2022.

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19), kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta za suce Općinskog suda u Splitu (NN 34/22) na psihološko testiranje, koje će se održati 19. srpnja 2022, u 14,30 sati, u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

Na psihološko testiranje pozivaju se slijedeći kandidati: 

  1. Ivana Peronja
  2. Gordan Tonković
  3. Danira Vujević
  4. Branko Karaman
  5. Ivana Jukić
  6. Sunčica Babaja Farac