hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 25.08.2022.

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Osijeku (imenovane na 75. sjednici DSV-a), sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu (imenovanih na 74. sjednici DSV-a), sudaca Općinskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 77. sjednici DSV-a) te sutkinje Općinskog suda u Rijeci (imenovane na 69. sjednici DSV-a)  održat će se u srijedu, 31. kolovoza 2022., u 13,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.