hero element

Odluke 68. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Odluke
Objavljeno: 21.01.2022.

Na 68. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 20. i 21. siječnja 2022., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinje Županijskog suda u Splitu, Građanski odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21/20) imenovane su Sanda Crljen Ivančić, Danijela Pivčević, Sonja Meštrović i Mirjana Rubić
- Za suce Županijskog suda u Splitu, Kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 21/20) imenovani su Mile Rebić i Tea Budimlić
- Za sutkinje Županijskog suda u Splitu, Kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 130/20) imenovane su Ankica Boban i Ivana Kanaet Samardžić
- Za sutkinje Općinskog suda u Vinkovcima imenovane su Ivana Božić Pišćak i Ida Jurić
- Za suce Općinskog suda u Vukovaru imenovani su Vlatko Lončar i Ana Slišković
- Obustavlja se stegovni postupak protiv Mladena Grantvergera zbog stegovnih djela iz članka 62. stavka 2. točke 1. i 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću te članka 62. stavak 2. točke 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
- Sutkinji Upravnog suda u Rijeci Snježani Horvat Paliska produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki upravni sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine, od 20. siječnja 2022.
- Ivici Krvavici, sucu Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. siječnja 2022.
- Antoniji Božina, sutkinji Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2022.
- Željku Rogiću, sucu Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2022.
- Dolores Milaković, sutkinji Općinskog suda u Šibeniku, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 7. veljače 2022.
- Vesni Malenica, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. veljače 2022.
- Odobrava se Tomislavu Aralici, sucu Županijskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, sudjeluje u snimanju dokumentarnog serijala „U boj, u boj“ koji će se emitirati na HRT-u 
- Odobrava se zahtjev Denisa Putića, suca Općinskog suda u Rijeci, da mu se, uz obnašanje sudačke dužnosti, odobri obnašanje dužnosti člana stegovne komisije Hrvatskog bridž saveza
- Odbacuje se zahtjev Mirne Mavriček, sutkinje Županijskog suda u Varaždinu, za davanje odobrenja da uz obnašanje sudačke dužnosti obnaša i dužnost članice i predsjednice Službeničkog suda Varaždinske županije.
- Odbacuje se zahtjev Elme Kaleb Mamić, sutkinje Županijskog suda u Karlovcu, za davanje odobrenja da uz obnašanje sudačke dužnosti obnaša i dužnost članice Službeničkog suda Karlovačke županije.
- Odbacuje se zahtjev Alenke Laptalo, sutkinje Županijskog suda u Karlovcu, za davanje odobrenja da uz obnašanje sudačke dužnosti obnaša i dužnost predsjednice Službeničkog suda Karlovačke županije.
- Odbacuje se zahtjev Jasmine Štrucelj, sutkinje Općinskog suda u Karlovcu, za davanje odobrenja da uz obnašanje sudačke dužnosti obnaša i dužnost članice Službeničkog suda Karlovačke županije.
- Odbacuje se zahtjev Nenada Miletića, suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da mu se, uz obnašanje sudačke dužnosti odobri rad u Komisiji drugog stupnja pri KBC Zagreb.
- Odobrava se zahtjev Zorana Mandića, suca Općinskog suda u Virovitici, da mu se, uz obnašanje sudačke dužnosti, odobri obavljanje dužnosti člana Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije.
- Ljerka Ivasić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 1. ožujka 2022., na vlastiti zahtjev.
- Jasenka Međimorec-Hadžiselimović, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 28. veljače 2022., na vlastiti zahtjev.
- Utvrđuje se Sanji Mazalin, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, prestanak sudačke dužnosti po sili zakona s 25. prosinca 2021., zbog smrti.
- Vesna Kresek, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 28. veljače 2022., na vlastiti zahtjev
- Utvrđuje se Branki Bajić, sutkinji Općinskog suda u Sesvetama, prestanak sudačke dužnosti s 4. veljače 2022., zbog navršenih 70 godina života
- Dubravka Filipović, sutkinja Općinskog suda u Sesvetama, razrješava se sudačke dužnosti s 1. ožujka 2022., na vlastiti zahtjev
- Neven Troskot, sudac Općinskog suda u Zadru, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., u svezi stavka 3. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna ukora
- Vjenceslav Oštarić, sudac Općinskog suda u Zadru, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., u svezi stavka 3. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna ukora
- Tamara Došen , sutkinja Općinskog suda u Puli - Pola, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od jednog mjeseca
- Diana Debeljuh, sutkinja Općinskog suda u Puli - Pola, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna ukora
- Violeta Veselić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. i 2., u svezi stavka 3. točka 1. i 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna ukora
- Ljiljana Mustapić, sutkinja Općinskog suda u Splitu, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., u svezi stavka 3. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću 
- Ksenija Jurković-Šepić, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
- Vesna Brbot-Košmrlj, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna ukora  
- Željko Radačić, sudac Općinskog suda u Šibeniku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti. Na temelju članka 63. stavak 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću primjenjuje se uvjetna osuda te se određuje da se izvršenje stegovne kazne razrješenja od dužnosti odgađa na vrijeme od jedne godine pod uvjetom da u tom vremenu provjeravanja ne počini jedno ili više stegovnih djela
- Ana Cvitković, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., u svezi stavka 3. točka 1. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenog vijeću pa joj je, na temelju, članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti
- Snježana Šagud, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, oslobađa se stegovne odgovornosti da bi počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u svezi s člankom 62. stavak 3. točka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
- Marina Veljak, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora
- Mirna Britvić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u svezi s člankom 62. stavak 3. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijećuizrečena stegovna kazna ukora
- Željko Rogić, sudac Općinskog suda u Zadru, stegovno je odgovoran što je počinio stegovna djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. u vezi članka 62. stavak 3. točka 1. i 3., stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točke 1., stegovno djelo nepostupanja po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točke 2., stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti
- Nikša Lučić, sudac Županijskog suda u Dubrovniku, stupit će na dužnost 1. veljače 2022.
- Anica Filipović i Klaudija Grubišić, sutkinje Županijskog suda u Vukovaru, stupit će na dužnost 01. veljače 2022.
Nina Ciglenečki, Pavica Gulišija Brečević i Mihaela Kaligari Hek, sutkinje Općinskog suda u Pazinu, stupit će na dužnost 01. veljače 2022.
Dubravka Kraljić, sutkinja Općinskog suda u Varaždinu, stupit će na dužnost 01. veljače 2022.
Melita Adamek Mlinac, sutkinja Općinskog suda u Požegi, stupit će na dužnost 01. veljače 2022.
Ivanka Banović, sutkinja Općinskog suda u Đakovu, stupit će na dužnost 01. veljače 2022.