hero element

Redosljed kandidata za suce Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Redoslijed kandidata
Objavljeno: 19.09.2022.

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 51/21, od 12. svibnja 2021,  za sedam slobodnih mjesta za suce Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, utvrđen na temelju završne ocjene koju su kandidati ostvarili u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ili ocjene obnašanja dužnosti

Tablica
Redosljed kandidata za suce Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
ime i prezimeBodovi ostvareni na završnom ispitu/ ocjena obnašanja sudačke dužnosti
1.Dragan Novosel287
2.Silvana Brala277
3.Tibor Kovačić274
4.Nina Ciglenečki263
5.Stanislav Walaszek262
6.Juraj Dujam253
7.Alen Alić252
8.Andreja Bunić251
9.Glorjana Čičak251
10.Zdenka Kranjčec251
11.Olja Krčar Mišić250
12.Marija Rozga250
13.Maja Ivanović Stilinović246
14.Ivica Kršilović246
15.Gabrijel Jurina245
16.Ivana Milički245
17.Bernarda Šuman245
18.Ivana Hruška Premužak242
19.Iris Juzbašić Gabron242
20.Lidija Đogaš Batovanja236
21.Ana Matić Puljar236
22.Blanka Parčina236
23.Maja Mitrović229
24.Mirjana Gušćić228,76