hero element

Termini razgovora s kandidatima za predsjednike sudova i suce

Termini razgovora
Objavljeno: 18.10.2023.

Razgovor s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Rijeci (NN 50/23), Općinskog suda u Vinkovcima (NN 106/23 - ispravak NN 108/23), Općinskog suda u Vinkovcima (NN 30/23), Općinskog suda u Slavonskom Brodu (NN 68/23), Općinskog suda u Slavonskom Brodu (NN 78/23), Općinskog suda u Đakovu (NN 68/23), Općinskog suda u Požegi (NN 68/23) i Općinskog suda u Dubrovniku (NN 68/23) te predsjednika Općinskog suda u Đakovu, Općinskog suda u Vinkovcima, Trgovačkog suda u Dubrovniku, Trgovačkog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Općinskog suda u Kutini i Općinskog suda u Metkoviću, održat će se u četvrtak, 26. listopada 2023., u dvorani 706, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

 

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Trgovački sud u Rijeci u 9,00 sati

Maja Poprženović (razgovor za TS Rijeka, OS Požega, OS Đakovo, OS S. Brod NN 68/23, OS Dubrovnik)

Maja Pećar Kopajtić

Patrizia Muždeka Funčić

Sanja Đurić (razgovor za TS Rijeka, OS S. Brod NN 68/23, OS Dubrovnik)

Marija Sušanj Tepša

Ivana Blažević

Ana Sabljak

Goran Bukvić

 

Općinski sudu Požegi, Općinski sud u Đakovu, Općinski sud u Slavonskom Brodu (NN 68/23, NN 78/23), Općinski sud u Vinkovcima (NN 30/23; NN 106/23 – ispravak NN 108/23) u 9,30 sati

Davor Lovrić (razgovor za OS Požega, OS S. Brod – NN 68/23, OS S. Brod NN 78/23)

Mihovil Budimir (razgovor za OS Požega, OS Đakovo, OS S. Brod – NN 68/23)

Anđela Bionda (razgovor za OS Požega, OS Đakovo, OS S. Brod – NN 68/23, OS S. Brod NN 78/23)

Kamelija Matijašević (razgovor za OS Đakovo)

Bojan Živković (razgovor za OS Đakovo, OS S. Brod NN 68/23, OS Vinkovci NN 30/23, OS Vinkovci NN 106/23 – ispravak NN 108/23)

Marija Marković (razgovor za OS Đakovo, OS S. Brod NN 68/23, OS Vinkovci NN 106/23 – ispravak NN 108/23)

Edita Kelić Branković (razgovor za OS S. Brod – NN 68/23, OS Vinkovci NN 106/23 – ispravak NN 108/23)

Angela Božinović (razgovor za OS Vinkovci NN 30/23)

Tomislav Juzbašić (razgovor za OS Vinkovci NN 106/23 – ispravak NN 108/23)

 

Općinski sud u Dubrovniku u 10,30 sati

 

Ana Poljanić

Danijela Jažić

 

Imenovanje predsjednika u 11,00 sati

 

Općinski sud u Đakovu

Melita Geošić

Općinski sud u Vinkovcima

Ivan Katičić

Trgovački sud u Dubrovniku

Srđan Gavranić

Trgovački sud u Bjelovaru

Marija Petrina Kubica

Općinski sud u Crikvenici

Ines Smokrović Kurilić

Općinski sud u Kutini

Jasmina Pintarić

Općinski sud u Metkoviću

Marijana Zloić-Talajić

Tablica