hero element

Termini razgovora s kandidatima za suce

Termini razgovora
Objavljeno: 12.10.2022.

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Velikoj Gorici (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/22) održat će se u četvrtak, 20. listopada 2022., u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Na razgovor se pozivaju slijedeći kandidati:

U 9,00 sati

Krešimir Koketi (za OGS Zagreb)

Dijana Filipčić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Tomislav Jukić (za OGS Zagreb)

Lea Golomeić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Marko Ivrlač (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Gordana Josić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Josipa Pajić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Martina Grdić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Marija Jurić (za OS V. Gorica)

Marijana Brajak Mateša (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Ana Dujić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Martina Sučević (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Žanet Vidović (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Martina Bastić (za ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Tea Mirošević (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Rea Rajić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Josip Kopunić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Mladen Budiša (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Martina Barić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Marina Blažić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Ksenija Kuharić Mikleušević (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Andrea Dujmenović (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

 

U 11,00 sati

Nikolina Labuhar Bazina (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Ileana Bebek (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Doris Martinović (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Josip Planinac (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Sanja Đurić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Ksenija Krklec (za OGS Zagreb)

Ana Ćosić (za OGS Zagreb)

Juraj Dujam (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Alen Alić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb)

Glorjana Čičak (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Katarina Tonković Pigac (za ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Marija Rozga (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Matea Bašić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Gabrijel Jurina (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Bernarda Šuman (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Lidija Đogaš Batovanja (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Blanka Parčina (za OGS Zagreb, OS V. Gorica)

Marija Lovrić (za OGS Zagreb, ORS Zagreb, OS V. Gorica)

Sanja Jovanović Karajić (za OGS Zagreb)