hero element

Ispravak

Oglas
Objavljeno: 03.10.2023.
Aktivan

U Narodnim novinama br. 106 od 13. 9. 2023., u oglasu br. 5061 Državnog sudbenog vijeća potkrala se pogreška u broju sudaca za imenovanje pa ispravno stoji:

»1 suca Općinskog suda u Vinkovcima.«.

Tablica