hero element

Imenovanja

Državno sudbeno vijeće je nadležno za imenovanja sudaca u Republici Hrvatskoj.

Oglas o slobodnim sudačkim mjestima Državno sudbeno vijeće objavljuje u "Narodnim novinama", a po potrebi i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje suca kao i podatke o svom radu.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne uzimaju se u obzir.

Kada pravosudni dužnosnik podnosi prijavu na oglas o slobodnom mjestu suca u županijskim i visokim sudovima, Vijeće će od nadležnog sudačkog vijeća odnosno državnog odvjetnika zatražiti ocjenu obnašanja dužnosti. Ocjenom obnašanja dužnosti može se ostvariti najviše 150 bodova. Kandidat koji ispunjava uvjete za imenovanje, a u trenutku prijave više ne obnaša pravosudnu dužnost pristupa provjeri znanja koja se sastoji od izrade pisane radnje na kojoj može ostvariti 150 bodova.

Na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno na pisanoj radnji Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskim stranicama Vijeća.

Vijeće će na razgovor pozvati kandidate prema utvrđenom broju bodova od najmanjeg prema najvećem broju bodova. Kandidat na razgovoru može ostvariti najviše 20 bodova.

Zbrajanjem broja bodova ostvarenih ocjenom obnašanja dužnosti, na pisanoj provjeri znanja i na razgovoru Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama. Vijeće će imenovati suce između najviše 15 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s tim da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 15 bodova.

Kada pravosudni dužnosnik podnosi prijavu na oglas o slobodnom mjestu suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Vijeće će od nadležnog sudačkog vijeća odnosno državnog odvjetnika zatražiti ocjenu obnašanja dužnosti.

Kandidati za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji su podnijeli prijave na oglas, a nisu pravosudni dužnosnici pristupaju provjeri znanja pred Vijećem koja se sastoji od izrade pisane radnje.

Ocjenom obnašanja dužnosti odnosno pisanom provjerom znanja može se ostvariti najviše  150 bodova.

Na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno na pisanoj provjeri znanja Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskim stranicama Vijeća. Vijeće će na razgovor pozvati kandidate prema utvrđenom broju bodova od najmanjeg prema najvećem broju bodova. Vijeće će na razgovor pozvati kandidate prema utvrđenom broju bodova od najmanjeg prema najvećem broju bodova.

Kandidat na razgovoru može ostvariti najviše 20 bodova

Zbrajanjem broja bodova ostvarenog ocjenom obnašanja dužnosti odnosno na pisanoj provjeri znanja i na razgovoru Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama. Vijeće će imenovati suce između najviše 15 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s tim da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 15 bodova.

Za kandidate s najvećim brojem bodova Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Zahtjev se podnosi za onoliko kandidata koliko se sudaca imenuje.

Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka.

U slučaju da kandidat članka odbije dati suglasnost za provođenje sigurnosne provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka, Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu sigurnosne provjere kandidata koji je ostvario sljedeći najveći broj bodova.

Za suca općinskog , trgovačkog ili upravnog suda mogu se imenovati kandidati koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike i koji ne obnašaju pravosudnu dužnost.

 

U odnosu na kandidate koji su primljeni u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređeni na radno mjesto savjetnika u pravosudnim tijelima izbor mora biti utemeljen na ocjeni rada u svojstvu savjetnika, završnoj ocjeni koju su ostvarili u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s Vijećem, a u odnosu na kandidate koji su Državnu školu završili polaganjem završnog ispita na broju bodova ostvarenih na završnom ispitu u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s Vijećem.

 

Kada Vijeće za suce imenuje kandidate koji su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a završnu ocjenu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ostvarili su na temelju različitih mjerila, vrijednost završne ocjene tih kandidata usklađuje se tako da se završna ocjena svakog kandidata pomnoži koeficijentom koji se izračunava tako da se najviša moguća završna ocjena prema propisima koji su važili u vrijeme prijave na oglas o slobodnom sudačkom mjestu podijeli najvišom mogućom završnom ocjenom koju je prema važećim propisima kandidat mogao ostvariti u vrijeme njegova ocjenjivanja.

Na temelju ocjene rada savjetnika u pravosudnim tijelima i završne ocjene u Državnoj školi odnosno broja bodova na završnom ispitu  u Državnoj školi Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskim stranicama Vijeća.

Kandidati na razgovoru mogu ostvariti najviše 20 bodova.

Zbrajanjem broja bodova ostvarenih ocjenom rada savjetnika u pravosudnim tijelima i završnom ocjenom u Državnoj školi odnosno bodovima na završnom ispitu u Državnoj školi i na razgovoru Vijeće utvrđuje redoslijed kandidata koji se objavljuje na internetskim stranicama Vijeća.

 Vijeće će imenovati suce između najviše 15 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova, s tim da razlika između izabranog kandidata i kandidata s najvećim brojem bodova ne smije biti veća od 15 bodova.

Prije donošenja odluke o imenovanju Vijeće će kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova uputiti na psihološko testiranje radi utvrđenja sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti. Za suca se ne može imenovati kandidat koji ne zadovolji na psihološkom testiranju.

Za kandidate s najvećim brojem bodova koji su zadovoljili na psihološkom testiranju  Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Zahtjev se podnosi za onoliko kandidata koliko se sudaca imenuje.

Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka.

U slučaju da kandidat odbije dati suglasnost za provođenje sigurnosne provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka, Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu sigurnosne provjere kandidata koji je ostvario sljedeći najveći broj bodova.

Odluka o imenovanju sudaca mora biti obrazložena.

Odluka o imenovanju sudaca objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Prije stupanja na dužnost sudac daje prisegu pred predsjednikom Vijeća ili članom Vijeća kojeg on odredi.