hero element

Impressum

Državno sudbeno vijeće Republike Hrvatske

Adresa: Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb - IV. kat

Telefon:
01 6040 940
01 6040 934
01 6040 942
01 6040 827

Faks:
01 6040 905

Sadržaj stranice uređuje i održava Tajništvo Državnog sudbenog vijeća:

  • Darko Milković, dipl. pravnik
    predsjednik Državnog sudbenog vijeća
  • Dijana Rožić Frlan, dipl. pravnica
    tajnica Državnog sudbenog vijeća
  • Miroslav Matešković, dipl. pravnik
    savjetnik u Državnom sudbenom vijeću

Zahvaljujemo svima koji su prikupljanjem podataka ili na neki drugi način doprinijeli izradi ovih stranica.