hero element

Izjava o pristupačnosti

Kao samostalno  i neovisno tijelo  u Republici Hrvatskoj, Državno sudbeno vijeće u obvezi je je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Državnog sudbenog vijeća koje se nalaze na adresi i domeni: drzavnosudbenovijeće.hr. 

Pristupačnost na mrežnoj stranici državnosudbenovijeće.hr

Na mrežnoj stranici drzavnosudbenovijeće.hr dostupan je Omoguru dodatak (eng. Widget) čijom implementacijom je omogućeno: 

 • jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta 
 • individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta 
 • jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom, 
 • postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta 
 • isticanje poveznica na web stranici 
 • monokromatski prikaz za osobe koje ne raspoznaju boje 

Omogućavanje izbornika pristupačnosti 

Izbornik pristupačnosti mrežne stranice drzavnosudbenovijeće.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem kutu stranice. 

Status usklađenosti 

Mrežna stranica drzavnosudbenovijeće.hr usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.  

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan: 

 • pojedini dokumenti  nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku, skeniranjem tiskanih dokumenata, koji čitač ekrana ne može pročitati (najčešće kako bi se vidio legitiman potpis i pečat na dokumentu) 
 • dio datoteka nema prikladne tekstualne opise (alt tekst kojima bi postali prepoznatljivi čitačima ekrana) kao niti prikladne audio transkripte 
 • dio slika, tablica i grafikona ne sadrži programski prepoznatljiv naziv (eng. caption) 

Državno sudbeno vijeće nastoji svoje mrežne stranice drzavnosudbenovijeće.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom te kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave pristupačnosti 

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., i nadopunjena dana 15. prosinca 2021. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.  

Za pripremu ove Izjave korišteni su rezultati početne procjene i testiranja koje je izvršila treća strana. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog sudbenog vijeća te korištenja alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool od treće strane. 

Državno sudbeno vijeće će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. 

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Sve upite u vezi pristupačnosti mrežne stranice Državnog sudbenog vijeća korisnici mogu uputiti: 

 • e-poštom: dsv@pravosudje.hr 
 • telefonom:  01/ 6040 -942 
 • telefaksom: 01/ 6040 905  
 • poštom: Državno sudbeno vijeće, Ulica grada Vukovara 49/IV, 10 000 Zagreb  

Državno sudbeno vijeće dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.  

Inspekcijski nadzor 

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje: