hero element

Pisana provjera znanja kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Pisano testiranje kandidata
Objavljeno: 17.05.2023.

Poziva se kandidat koji je podnio prijavu na oglas za slobodna mjesta 2 suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske - građanski odjel („Narodne novine“ broj:137/22), a nije iz redova sudaca, da pristupi pisanoj provjeri znanja, koja će se održati dana 26. svibnja 2023. u 9,00 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Prilikom dolaska na provjeru znanja, radi provjere identiteta, kandidat je dužan predočiti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Na pisanu provjeru znanja poziva se pristupiti: Alen Ivković

Tablica