hero element

Pisana provjera znanja kandidata za suca Županijskog suda u Šibeniku

Pisano testiranje kandidata
Objavljeno: 08.09.2023.

Poziva se kandidat koji je podnio prijavu na oglas za slobodno mjesto 1 suca Županijskog suda u Šibeniku - kazneni odjel („Narodne novine“ broj: 50/23), a nije iz redova sudaca, da pristupi pisanoj provjeri znanja, koja će se održati dana 26. rujna 2023. u 9,00 sati, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Prilikom dolaska na provjeru znanja, radi provjere identiteta, kandidat je dužan predočiti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Na pisanu provjeru znanja poziva se pristupiti: Saša Borak.

Tablica