hero element

Poziv sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski sud u Vinkovcima

Trajni premještaj
Objavljeno: 07.09.2023.

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Vinkovcima trajnim premještajem.

 

Pozivaju se suci zainteresirani za trajni premještaj dostaviti Državnom sudbenom vijeću pisanu prijavu, sukladno odredbi članka 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 80/22, 16/23 i 83/23).

 

Pisana prijava dostavlja se na adresu Državno sudbeno vijeće, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, u roku od 8 dana, računajući od 08. rujna 2023., te je istoj potrebno priložiti rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje tri godine.

 

U drugi sud trajno se mogu premjestiti suci koji obnašaju sudačku dužnost najmanje tri godine.

 

Ukoliko se na poziv za trajni premještaj javi više kandidata isti će biti pozvani na razgovor objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica