hero element

Poziv sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Trgovački sud u Zagrebu, Općinski sud u Slavonskom Brodu i Općinski sud u Sesvetama

Trajni premještaj
Objavljeno: 29.03.2023.

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Trgovačkom sudu u Zagrebu, jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu te jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Sesvetama trajnim premještajem.

 

Pozivaju se suci zainteresirani za trajni premještaj dostaviti Državnom sudbenom vijeću pisanu prijavu, sukladno odredbi članka 61.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj: 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 80/22 i 16/23).

 

Pisana prijava dostavlja se na adresu Državno sudbeno vijeće, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb, u roku od 8 dana, računajući od 30. ožujka 2023., te je istoj potrebno priložiti rješenje predsjednika suda o ispunjavanju sudačke obveze za posljednje tri godine.

 

U drugi sud trajno se mogu premjestiti suci koji obnašaju sudačku dužnost najmanje tri godine.