hero element

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Psihološko testiranje
Objavljeno: 28.03.2022.

Pozivaju se na psihološko testiranje, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19), u prostorije Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada), kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta za suce Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Općinskog suda u Splitu i Općinskog suda u Šibeniku (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 51/21) i to 05.04.2022 u 14.00 sati kandidati Zorana Gligić Spahija, Ana-Marija Paić Baković, Martina Miletić Lovrić, Tihana Lovrić, Andreja Mikelić i Antonia Škaričić Majić, te 07.04.2022. u 14.00 sati kandidati Sanja Bikić, Marjan Saša, Mario Bakota i Paula Milatović.