hero element

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Psihološko testiranje
Objavljeno: 03.06.2022.

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19), kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta za suce Općinskog suda u Koprivnici, Općinskog suda u Vinkovcima, Općinskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Makarskoj i Općinskog suda u Dubrovniku (NN 34/22) na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

Na psihološko testiranje pozivaju se slijedeći kandidati:

 

7. lipnja 2022. u 14.00 sati

 1. Jerko Bogdanić
 2. Augustina Muršić
 3. Marija Knežević Karamijatović
 4. Marija Kurtović
 5. Niko Skoblar
 6. Gabriel Stanić

 

9. lipnja 2022. u 14.00 sati

 1. Jakša Marušić
 2. Lari Glavaš
 3. Mirjana Urlić
 4. Sanja Čule Erceg
 5. Nives Mešin Masle
 6. Marijana Milković Cosmai
 7. Ana Srhoj