hero element

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Psihološko testiranje
Objavljeno: 02.02.2024.

Pozivaju se, temeljem članka 56.a stavak 6. i 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18,126/19, 80/2022, 16/2023), kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta za suce Općinskog suda u Novom Zagrebu (NN 30/23 i 68/23), Općinskog radnog suda u Zagrebu (NN 68/23), Upravnog suda u Zagrebu (NN 68/23) i Trgovačkog suda u Zagrebu (NN 30/23)  na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

Na psihološko testiranje pozivaju se slijedeći kandidati:

 

13. veljače 2024. u 14.30 sati

  1. Martina Barić
  2. Marina Blažić
  3. Ivana Čuk
  4. Dijana Filipčić
  5. Marina Kapikul

 

15. veljače 2024. u 14.30 sati

  1. Nikolina Labuhar Bazina
  2. Julija Penjak
  3. Ana Šimić Ivrlač
  4. Ana Tomašić
  5. Jan Torjanac
Tablica