hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 04.05.2022.

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Općinskog suda u Zadru (imenovane na 51. sjednici DSV-a) te novoimenovanih sutkinja Općinskog suda u Crikvenici (imenovanih na 69. sjednici DSV-a) održat će se u petak, 13. svibnja 2022., u 13,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.