hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 21.12.2022.

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Makarskoj (imenovanih na 80. sjednici DSV-a) te sudaca Općinskog suda u Splitu (imenovanih na 76. sjednici DSV-a) održat će se u četvrtak, 29. prosinca 2022., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“, zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.