hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 23.01.2023.

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola, Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Splitu (imenovanih na 83. sjednici DSV-a),  sudaca Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Vinkovcima (imenovanih na 81. sjednici DSV-a) te sutkinje  Općinskog suda u Gospiću (imenovane na 86. sjednici DSV-a), održat će se u petak, 27. siječnja 2023., u 13,00 sati, u dvorani „Cmrok - 707“, zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.