hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 27.02.2023.

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Šibeniku i Županijskog suda u Zadru (koji zbog vremenskih uvjeta nisu prisegnuli 27. veljače 2023.) te sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru (imenovanih na 86. sjednici DSV-a), održat će se u petak, 3. ožujka 2023., u 13,00 sati, u dvorani 509 - Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/V.