hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 18.05.2023.

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Dubrovniku,
Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Općinskog suda u Osijeku i Općinskog suda u Zadru (imenovanih
na 2. sjednici DSV-a), zatim sutkinje Županijskog suda u Varaždinu (imenovane
na 85. sjednici DSV-a) te suca Županijskog suda u Sisku (imenovanog na 3. sjednici DSV-a) održat će se u srijedu, 24. svibnja 2023., u 12,00 sati, u dvorani
706 - Vidikovac, Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada
Vukovara 49/VII.

Tablica