hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 21.02.2024.

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Općinskog suda u Crikvenici i Općinskog suda u Rijeci (imenovanih na 14. sjednici DSV-a) te sutkinje Općinskog suda u Dubrovniku (imenovane na 19. sjednici DSV-a), održat će se u srijedu, 28. veljače 2024., u 13,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Tablica