hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 19.03.2024.

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Šibeniku (imenovane na 16. sjednici DSV-a), sutkinje Općinskog suda u Slavonskom Brodu (imenovane na 18. sjednici DSV-a), suca Općinskog suda u Požegi (imenovanog na 19. sjednici DSV-a) te sudaca Općinskog suda u Pazinu, Općinskog suda u Puli – Pola i Općinskog suda u Makarskoj (imenovanih na 16. sjednici DSV-a) održat će se u srijedu, 27. ožujka 2024., u 12,00 sati, u dvorani Vidikovac, u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Tablica