hero element

Svečana prisega

Prisege
Objavljeno: 30.04.2024.

Svečana prisega novoimenovanih sudaca:

  • Općinskog suda u Osijeku (imenovanih na 16. sjednici DSV);
  • Županijskog suda u Bjelovaru - NN 50/23, NN 106/23, Općinskog suda u Vinkovcima – NN 30/23 i NN 108/23, Trgovačkog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Zlataru (imenovanih na 19. sjednici DSV);
  • Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, Županijskog suda u Sisku, Općinskog suda u Sisku, Trgovačkog suda u Rijeci, Općinskog suda u Bjelovaru  (imenovanih na 20. sjednici DSV);
  • Općinskog suda u Splitu, Općinskog prekršajnog suda u Splitu – NN 30/23 i NN 68/23, Općinskog suda u Đakovu (imenovanih na 18. sjednici DSV)

 održat će se u srijedu, 8. svibnja 2024., u 12,00 sati, u dvorani Vidikovac, u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Tablica