hero element

Oglas za imenovanje sudaca i predsjednika suda NN 137/2023

Oglas
Objavljeno: 16.11.2023.
Aktivan

Urbroj: OU-30/23 od 14. XI. 2023. (6553)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53., te članka 84. stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 i 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 1 suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

– 1 suca Općinskog suda u Dubrovniku

– i za mjesto predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Kandidat za suca općinskog mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku. Ako kandidat podnosi prijavu na oba suda, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja za jedan sud u originalu ili ovjerenom presliku, a za drugi sud u kopiji.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom preslik te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Kandidat za predsjednika suda ne može biti sudac koji je već dva puta obnašao dužnost predsjednika suda u sudu istog stupnja i vrste u kojem se imenuje predsjednik suda.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. program rada

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda da u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu na oglas Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom preslik neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica