hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 106/23)

Oglas
Objavljeno: 14.09.2023.
Aktivan

Urbroj: OU-63 /23 od 31. VIII. 2023. (5061)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15, 67/18, 126/19, 80/22,16/23 i 83/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

1 suca Županijskog suda u Bjelovaru – građanski odjel

2 suca Županijskog suda u Velikoj Gorici – građanski odjel

1 suca Županijskog suda u Šibeniku – građanski odjel

2 suca Općinskog suda u Rijeci

2 suca Općinskog suda u Sisku

2 suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

1 suca Općinskog suda u Splitu

2 suca Općinskog suda u Šibeniku

2 suca Općinskog suda u Vinkovicma.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću dok kandidat za suca općinskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca županijskog suda je prijavi dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za suca općinskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku. Ako kandidat podnosi prijavu na oglas za više sudova, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja u onoliko primjeraka na koliko se sudova javlja, s tim da je za jedan sud potrebno prijavu i isprave dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku, a za ostale sudove u kopiji.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade pisane radnje, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Tablica