hero element

Oglas za imenovanje sudaca ( NN 30/2023)

Oglas
Objavljeno: 16.03.2023.
Aktivan

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22 i 16/23), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

2 suca Općinskog suda u Crikvenici:

– 1 Stalna služba u Krku

– 1 u sjedištu suda

– 1 suca Općinskog suda u Dubrovniku – Stalna služba u Korčuli

– 2 suca Općinskog suda u Novom Zagrebu

– 1 suca Općinskog suda u Požegi

– 1 suca Općinskog suda u Puli – Pola

– 2 suca Općinskog suda u Rijeci

– 1 suca Općinskog suda u Sesvetama

– 3 suca Općinskog prekršajnog suda u Splitu:

– 1 Stalna služba u Hvaru

– 1 Stalna služba u Supetru i

– 1 u sjedištu suda

– 7 sudaca Općinskog suda u Splitu:

– 1 Stalna služba u Trogiru

– 1 Stalna služba u Supetru

– 1 Stalna služba u Sinju i

– 4 u sjedištu suda

– 2 suca Općinskog suda u Šibeniku

– 1 suca Općinskog suda u Vinkovicma

– 1 suca Općinskog suda u Zadru

– 5 sudaca Općinskog suda u Osijeku

– 1 suca Trgovačkog suda u Splitu

– 3 suca Trgovačkog suda u Zagrebu:

– 1 Stalna služba u Karlovcu

– 2 u sjedištu suda.

Kandidat za suca općinskog i trgovačkog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Kandidat za suca prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku. Ako kandidat podnosi prijavu na oglas za više sudova, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja u onoliko primjeraka na koliko se sudova javlja, s tim da je za jedan sud potrebno prijavu i isprave dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku, a za ostale sudove u kopiji.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.