hero element

Oglas za imenovanje sudaca (NN 40/24)

Oglas
Objavljeno: 08.04.2024.
Aktivan

Klasa: 704 – 02/24 – 01/01

Urbroj: 453 – 01/01 – 24 – 15 (2162)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine broj: 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22, 16/23 i 155/23) objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 1 suca Županijskog suda u Sisku – građanski odjel

– 3 suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu – kazneni odjel

– 2 suca Županijskog suda u Splitu – građanski odjel

– 3 suca Županijskog suda u Šibeniku – građanski odjel

– 2 suca Županijskog suda u Velikoj Gorici – građanski i kazneni odjel

– 3 suca Županijskog suda u Zagrebu – 2 kazneni odjel, 1 građanski odjel

– 1 suca Općinskog suda u Đakovu

– 2 suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu

– 1 suca Općinskog suda u Koprivnici

– 1 suca Općinskog suda u Splitu

– 1 suca Općinskog suda u Vukovaru.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za za suca općinskog mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca županijskog suda prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat za suca općinskog suda prijavi je dužan priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

4. potvrdu čelnika tijela da je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu (kandidat koji je primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređen na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu)

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati. Ako kandidat podnosi prijavu na više sudova, prijavu i isprave koje je dužan dostaviti dostavlja za jedan sud u originalu ili ovjerenom presliku, a za ostale sudove u kopiji.

Kandidati koji su dužni pristupiti pisanoj provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne pisane radnje, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje osam dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje osam dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće

Tablica